2022-05-28

EmCom Poland

przez sq9ezg

Po latach flauty przeplatanej gwałtownymi sztormami, na naszym horyzoncie wychodzi słońce a żagle napełniają się wiatrem….Dlatego też po długich miesiącach…