Procedury

Międzynarodowa procedura prowadzenia łączności kryzysowej IARU

(Przyjęta przez wszystkie trzy regiony IARU)

1. Wprowadzenie.
Krótkofalarstwo jest jedną ze służb radiokomunikacyjnych ustanowionych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU). We wszystkich służbach radiokomunikacyjnych, przekazywanie informacji ratunkowych ma absolutne pierwszeństwo ponad normalnym prowadzeniem łączności Łączność kryzysowa wymaga skutecznego i bezbłędnego przekazywania wiadomości co w łączności amatorskiej nie zawsze jest regułą. Każdy operator powinien myśleć o tym jak zachowa się podczas sytuacji kryzysowej i być tak przygotowanym jak to tylko możliwe.

2. Postępowanie w wypadku sytuacji kryzysowej.
· Jeśli usłyszysz na częstotliwości słowa „łączność ratunkowa”, „łączność kryzysowa” (angielskie „emergency”, „welfare-traffic”) albo skrót QUF, przestań nadawać i uważnie słuchaj.
· Jeśli odbierasz przekazywane wiadomości, pozostań na częstotliwości i zapisz wszystko co odbierzesz.
· Nie opuszczaj częstotliwości, dopóki nie masz pewności, że nie możesz pomóc w prowadzeniu łączności i że ktoś inny już pomaga.
· Nie nadawaj, dopóki nie masz pewności, że jesteś w stanie pomóc.
· Stosuj się do instrukcji stacji kontrolującej sieć (jeśli jest taka stacja). Łączność jest zwykle kontrolowana przez stację pracującą z rejonu objętego sytuacją kryzysową lub przez stację przez nią wyznaczoną.
· Nie przedłużaj niepotrzebnie łączności, nie nadawaj zbędnych informacji.
· W przypadku zakłóceń od innych stacji, stacja kontrolująca sieć lub inna wyznaczona stacja powinna użyć słów „łączność ratunkowa”, „łączność kryzysowa” (angielskie „emergency”, „welfare-traffic”) lub skrótu QUF, zwracając uwagę przeszkadzającej stacji.

Zapisuj odbierane informacje według następującego systemu:
· Kiedy? (data, czas).
· Gdzie? (miejsce wystąpienia sytuacji kryzysowej).
· Co? (co się stało, co trzeba zrobić).
· Jak? (jak można pomóc).
· Kto (kto jest w stanie pomóc).

3. Ogranicz się tylko do przekazywania informacji.
Amatorska łączność radiowa może być ostatnią działającą możliwością komunikacji podczas sytuacji kryzysowej. Pozostaw doradzanie i planowanie działań służbom i osobom odpowiedzialnym za udzielanie pomocy. Ogranicz się do samej komunikacji.

4. Format wiadomości.
Nawiąż kontakt ze służbami i osobami zaangażowanymi w sytuację kryzysową lub akcję niesienia pomocy i pomóż poprzez przekazywanie wiadomości. Komunikacja jest najbardziej wydajna gdy wiadomość zostaje zapisana u odbiorcy w identycznej formie jak została wysłana przez nadawcę. Wiadomości do nadania powinny być zapisane w formie telegramu, posiadać odpowiedni adres odbiorcy i być odpowiednio podpisane.

Przykład wiadomości:
Komenda Powiatowa PSP w X (adresat)
Przyślijcie dwie jednostki do usuwania skażeń chemicznych do Y. (wiadomość)
Jan Nowak, OSP w Z (podpis nadawcy)

5. Preambuły wiadomości.
Stacja która wprowadza wiadomość do przekazania w sieci radioamatorskiej tworzy dla niej preambułę składającą się z następujących informacji w odpowiedniej kolejności:
· Numer
· Ważność
· Znak stacji nadającej wiadomość
· Numer kontrolny (ilość wyrazów w wiadomości)
· Miejsce nadania
· Czas
· Data
Numer to kolejny numer nadawanej wiadomości.
Ważność wiadomości określa się jako:
· e – awaryjna (ang. emergency)
· p – priorytetowa (ang. priority)
· r – zwykła (ang. routine)

Znak stacji nadającej wiadomość jest to znak stacji która pierwsza wysłała wiadomość w eter.
Numer kontrolny to ilość wyrazów w treści wiadomości (nie liczymy wyrazów w adresie i podpisie nadawcy).
Miejsce nadania to miejsce (miejscowość, dzielnica itp.) z którego nadawca wysyła wiadomość.
Data i czas określają czas utworzenia (nie przekazania lub nadania) wiadomości.

Przykład: 32 e SP0XYZ 21 Wrocław 2243 15 lipca = PCK Opole =
Proszę o informacje o następujących osobach stop Jan Nowak ulica Wierzbowa 4
stop Adam Kowalski z rodziną Aleja Kwiatowa 16 stop =
Biuro Informacji o zaginionych

5.1. Krótka preambuła wiadomości.
Podczas łączności w sieciach UKF, gdy komunikacja jest zwykle łatwiejsza, można używać krótszej postaci preambuły w postaci:
· Numer
· Ważność
· Znak stacji nadająca wiadomość
· Czas

Przykład:
nr 4 SP0ABC 1820
Szpital Miejski w Bydgoszczy =
Potrzebne jeszcze dwa ambulanse na ulicę Pilicką =
Karol Iksiński osp =

6. Przykład fonicznej łączności kryzysowej.
· SP0XYZ tu SP0ABC, mam dla ciebie wiadomość
· SP0ABC to SP0XYZ, jestem gotów, proszę, nadawaj
· podaję wiadomość:
Numer 4
Stefan Paweł Zero Adam Bożena Cezary
jeden osiem dwa zero
adres: Szpital Miejski w Bydgoszczy
tekst: Potrzebne jeszcze dwa ambulanse na ulicę Pilicką
podpis: Karol Iksiński OSP
koniec wiadomości, odbiór
· powtórz słowo po „jeszcze”, odbiór
· jeszcze dwa, odbiór
· odebrałem wiadomość numer 4, tu SP0XYZ, po łączności
· dziękuję, tu SP0ABC, po łączności

7. Przykład łączności telegraficznej.
· SP0ABC de SP0XYZ qtc k
· SP0XYZ de SP0ABC qrv kn
· -.-.- nr 32 p SP0XYZ 7 krakow 2215 14 sierpień -…
pck katowice -…-
proszę o przeslanie informacji o aktualnej sytuacji -…-
pck krakow .-.-.
· slowo po przeslanie kn
· przeslanie informacji kn
· de SP0ABC qsl sk
· de SP0XYZ sk
-.-.- Znak początku wiadomości .
-…- Znak rozdziału.
.-.-. Znak końca wiadomości .

8. Alfabet fonetyczny.
W międzynarodowej łączności kryzysowej należy używać literowania według ITU aby uniknąć błędów. W łącznościach krajowych również należy korzystać z przyjętego polskiego systemu literowania.

9. Skróty kodu Q używane w łącznościach kryzysowych (telegraficznych i emisjami cyfrowymi).

QTV Czy mam pilnować dla ciebie częstotliwości … kHz (od godziny … do …) ?
Pilnuj dla mnie częstotliwości … kHz (od godziny … do …)
QTX będziesz w pogotowiu do dalszej łączności ze mną aż do odwołania? (do godziny …)/ Będę w pogotowiu do dalszej łączności aż do odwołania (do godziny …)
QUA Czy masz wiadomości od … ? Mam wiadomości od …
QUF Czy odebrałeś komunikat alarmowy nadany przez … ? Odebrałem komunikat alarmowy nadany przez …
QUM Czy mogę podjąć normalną pracę? Podejmuję normalną pracę
QRR Czy możesz pracować automatycznie?/ Jestem gotowy do pracy automatycznej

Jeśli brałeś udział w łączności kryzysowej nie zapomnij poinformować o tym lokalnego lub krajowego koordynatora łączności kryzysowej. Informacje o dobrej pracy wykonanej przez krótkofalowców powinny być propagowane!