Sieci

Mazowiecka Amatorska Sieć Radiowa

Stowarzyszenie Mazowiecka Amatorska Sieć Radiowa jest w trakcie powstawania z inicjatywy aktywnych krótkofalowców biorących udział w wielu dotychczasowych działań EmCom na terenie województwa mazowieckiego oraz terenu kraju. Początki MASR sięgają Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, która została utworzona w 2015 roku (już po 3 latach nieoficjalnej działalności) z inicjatywy przy OT-37 w Warszawie.

Głównym celem jest zapewnienie łączności pomiędzy cywilami a służbami profesjonalnymi, oraz wsparcie służb profesjonalnych wiedzą, doświadczeniem oraz możliwościami, na czas wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof i innych sytuacji w której łączność klasyczna przestaje działać. Zapewnienie łączności jest ćwiczone przynajmniej 4 razy w roku z różnymi scenariuszami.

Nasi członkowie posiadają szeroki wachlarz możliwości sprzętowych (od łączności na falach krótkich na terenie kraju i Europy poprzez łączność satelitarną oraz utworzenie łącz do wymiany pilnych danych). Przygotowanie wielu naszych członków pozwala na pracę indywidualną, bez zapotrzebowania dodatkowych środków, oraz pracę grupową przy wymaganej koordynacji zgodnie z wymaganiami służb profesjonalnych.

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa EmCom Polska została utworzona w 2022 roku z inicjatywy małopolskich krótkofalowców, zajmujących się aktywnie i rozwijających swoje zainteresowania wokół szeroko rozumianej tematyki krótkofalarskiej łączności kryzysowej. MKSR działa jako samodzielne stowarzyszenie rejestrowe, współpracując ściśle z Mazowiecką Krótkofalarską Siecią Radiową oraz Rzeszowską Krótkofalarską Siecią Ratunkową. Nasze stowarzyszenie historycznie wywodzi się ze struktur Krótkofalarskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej działającej do 2021 roku przy Krakowskim Oddziale Terenowym nr 12 Polskiego Związku Krótkofalowców.

Głównym celem działania Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej jest tworzenie, rozwijanie i zapewnienie funkcjonującej niezależnie rezerwowej łączności radiowej na terenie powiatów i gmin / miast województwa małopolskiego, realizowanej w przypadku wystąpienia różnorodnych zagrożeń, klęsk żywiołowych, katastrof oraz sytuacji o charakterze kryzysowym, niosących zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia ludzkiego. W razie wystąpienia zagrożeń o charakterze ogólnokrajowym lub dotykających innych województw kraju, MKSR jest gotowa do szerokiego współdziałania w zakresie rzetelnego i sprawnego przekazywania informacji o zaistniałej sytuacji kryzysowej.

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa jest otwarta na współpracę z administracją rządową i samorządową oraz dedykowanymi zawodowymi i ochotniczymi służbami ratowniczymi, w zakresie zapewniania kryzysowej łączności radiowej, możliwej do wykorzystania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa obywateli.

MKSR to nie tylko krótkofalowcy, ale także potencjał w postaci ludzi zainteresowanych szeroko rozumianą łącznością radiową oraz współpraca ze środowiskiem użytkowników pasm CB oraz PMR.

Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa jest nastawiona na wykorzystanie i rozwój nowoczesnych technologii łączności radiowej, stających się udziałem współczesnych krótkofalowców, co w połączeniu z powszechną mobilnością stwarza elastyczne i niezwykle efektywne możliwości zapewnienia łączności radiowej w każdej sytuacji wymagającej szybkiego i sprawnego jej uruchomienia w przypadku zaistnienia sytuacji „K”.

Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa

Stowarzyszenie Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa powstało w 2022 roku z inicjatywy aktywnych krótkofalowców chcących pogłębiać temat łączności kryzysowej. Początki RKSR sięgają Rzeszowskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, która została utworzona w 2013 roku z inicjatywy Zarządu Oddziału Terenowego nr 18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie.

Głównym celem jest zapewnienia niezależnej, zapasowej łączności radiowej na terenie miast i powiatów województwa podkarpackiego, oraz w razie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof i innych zagrożeń jak również sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia niezbędnych działań utrzymania łączności oraz przekazywanie rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych wobec braku łączności poprzez komercyjne systemy telekomunikacyjne.

Krótkofalowcy posiadający na wyposażeniu nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają natychmiastowej interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu poprzez komercyjne systemy łączności.

Przyłącz się do nas