Red Dusk

Red Dusk

2023-03-16 przez sq5t

Mamy nadzieje, że udało się wam już dosuszyć i dogrzać po ostatnich ćwiczeniach.

Akumulatory naładowane?

Fidery przewinięte i sprawdzone?

OGŁASZAMY Operację

RED DUSK

 Stay tuned!