Oświadczenie z dnia 27 sierpnia 2023 roku

2023-08-29 przez sq5t

Oświadczenie z dnia 27 sierpnia 2023 roku
w sprawie wzmożonych incydentów z użycia sygnału radio-stop na infrastrukturze kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarząd Federacji EmCom Polska, zrzeszającej stowarzyszenia o tematyce łączności kryzysowej: Stow. Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa, Stow. Mazowiecka Amatorska Sieć Radiowa oraz Stow. Małopolska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa, stanowczo sprzeciwia się nieuprawnionym działaniom użycia ogólnodostępnego sprzętu łączności do wprowadzania niebezpiecznych incydentów użycia sygnału radio-stop na infrastrukturze kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i każdym działaniom radiowym niezgodnym z obowiązującym polskim prawem.
Zarząd Federacji SP EmCom Polska wraz z Wolontariuszami służą swoją wiedzą dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz organom procesowym w związku z incydentami radio-stop na infrastrukturze kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. 

Zarząd Federacji EmCom Polska
Przemek Bratkowski
Michał Wilczyński
Tomasz Zajdel