Krajowe ćwiczenia ratownicze „BESKID-24” z udziałem EmCom Polska!

Krajowe ćwiczenia ratownicze „BESKID-24” z udziałem EmCom Polska!

2024-03-23 przez sq5t

W dniach 19–21 marca 2024 roku, w malowniczym regionie Małopolski na terenie powiatów: nowosądeckiego i limanowskiego, odbyły się krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „BESKID-24”, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego (COO) z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podmioty współpracujące do których należą min. wydzielone zasoby  Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Kraków, Służby Ochrony Kolei, Urzędów Gmin oraz współpracujące sieci krótkofalarskiej łączności kryzysowej EmCom Polska w składzie MKSR Małopolska, MASR Mazowsze, RKSR Podkarpacie.

Głównym celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego KSRG do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku katastrofy w ruchu lądowym, oddziaływania sił przyrody oraz działalności człowieka, wymagających udziału specjalistycznych grup ratowniczych KSRG. Realizowano równolegle wiele scenariuszy ćwiczeń. Jednym z nich, do którego został wyznaczony EmCom Polska, było zapewnienie alternatywnej, priorytetowej, łączności w relacji pomiędzy Sztabem strategicznym w m. Stary Sącz, Sztabem taktycznym w m. Szczawa oraz punktem lokalizacji wyniesionej w siedzibie nowosądeckiego Radioklubu.

Skrót informacji

 1. Zespół Szczawa
  (KN09DO56) 49°36’25.6″N 20°17’54.3″E
 • zdublowane urządzenia łączności radiowej VHF/UHF FM, DMR, C4FM (stacjonarne i przenośne),
 • stacja łączności satelitarnej QO-100, realizująca łączność Winlink,
 • rezerwowe urządzenia łączności radiowej na falach krótkich,
 • autonomiczne terenowe źródła zasilania (agregat prądotwórczy, zestaw akumulatorów o dużej pojemności),
 1. Zespół sztabowy Stary Sącz, przy sztabie PSP
  (KN09HN74) 49°33’32.4″N 20°38’52.2″E
 • zdublowane urządzenia łączności radiowej VHF/UHF FM, DMR, C4FM (stacjonarne i przenośne),
 • stacja łączności satelitarnej QO-100, realizująca łączność Winlink,
 • rezerwowe urządzenia łączności radiowej na falach krótkich,
 • rezerwowy przemiennik UHF – Motorola MTR-2000
 • zestaw do zdalnego uruchamiania syren OSP,
 • zestaw do programowania radiotelefonów Motorola i Hytera,
 • autonomiczne terenowe źródła zasilania (agregat prądotwórczy, zestaw akumulatorów o dużej pojemności),
 1. Zespół retransmisyjny Przehyba
  (KN09GL61) 49°28’02.0″N 20°33’16.6″E
 • przemiennik Motorola MTR2000 VHF FM,
 • zdublowane urządzenia łączności radiowej VHF/UHF FM, DMR, C4FM (stacjonarne i przenośne),
 • autonomiczne terenowe źródła zasilania (zestaw akumulatorów o dużej pojemności).
 1. Zespół koordynujący / odwód operacyjny Nowy Sącz
  (KN09IO46) 49°36’31.7″N 20°42’00.9″E
 • zdublowane urządzenia łączności radiowej VHF/UHF FM, DMR, C4FM (stacjonarne i przenośne),
 • autonomiczne terenowe źródła zasilania (zestaw akumulatorów o dużej pojemności).

 

Grupa EmCom Polska, zadysponowana do realizacji zadania około południa, została podzielona na cztery zespoły działające w wyznaczonych lokalizacjach. Zespół sztabowy w Starym Sączu, przy sztabie PSP, zespół Szczawa do współpracy z jednostkami tam działającymi, zespół retransmisyjny zabezpieczający uruchomienie i działanie rezerwowego przemiennika na górze Przehyba, zespół koordynujący i odwód operacyjny w Radioklubie SP9RNS w Nowym Sączu. 

Zespoły EmCom Polska wykonały wszystkie zaplanowane zadania wyznaczone w ramach ćwiczeń. Przekazano wszystkie zlecone komunikaty, foniczne i e-mail, wykazano możliwość równoległego działania w wielu lokalizacjach. Łączność foniczną realizowano w pasmach 2 m i 70 cm na częstotliwościach EmCom. Korzystano z zestawów mobilnych, przenośnych i bazowych z niezależnymi źródłami zasilania. Do łączności systemem Winlink wykorzystano przewoźne zestawy satelitarne do łączności przez QO-100. Wykorzystywany był również APRS.

W ćwiczeniach wzięło udział dwudziestu czterech krótkofalowców zrzeszonych w małopolskim EmCom Polska, wspieranych przez kolegów z MASR Mazowsza i RKSR Podkarpacia

W sztabie Stary Sącz w stan gotowości zostali postawieni koledzy i koleżanki: Szymon SQ9ZAQ, Michał SP9XWM, Agnieszka SQ9NKJ, Michał SP5OSP, Tomasz SQ5T, Rafał SP9RWR, Tomek SP9SCZ, Sylwester SQ8SW, Piotr SQ9EZE

Na terenie działań w miejscowości Szczawa pracowali koledzy: Bartek SP5BRH, Jakub SP5JK, Maciej SQ9OND, Janusz SP9DT, Krzysztof SP9RPS, Krzysztof SP9LI, Michał SQ9EZG.

Zespół koordynujący w Radioklubie SP9RNS w Nowym Sączu pracowali koledzy: Sławomir SQ9JYE, Kamil SP9NEW, Andrzej SQ9ABR, Mariusz Czachor

Obsługa przemiennika na górze Przehyba Darek SQ9OJV, Robert SQ9NKL oraz Waldemar Batko.

Zespoły EmCom Polska zakończyły realizowanie zadań około godziny 18:00.

Do działań w ramach ćwiczeń “BESKID-24” zadysponowany został, z powiadomieniem UKE, przemiennik SR9Z zlokalizowany na górze Przehyba. Nie udało się jednak prowadzić przez niego łączności z uwagi na ciągłe zakłócenia roboczych częstotliwości przez nieznaną osobę. Rozstawiono i wykorzystano rezerwowy przemiennik uruchomiony na czas ćwiczeń. O zaistniałej sytuacji zostanie poinformowane UKE, a treść zgłoszenia i odpowiedź zostanie upubliczniona.

Sieci łączności kryzysowej Emcom Polska zapewniły skuteczną komunikację pomiędzy lokalizacjami w których pracowały służby ratunkowe pomimo niekorzystnych warunków terenowych. Dzięki umiejętnościom i wykorzystanym zasobom sprzętowym możliwa była nieprzerwana komunikacja dzięki której Sztab zlokalizowany w Starym Sączu mógł na bieżąco reagować na zdarzenia mające miejsce w innych lokalizacjach oraz szybko komunikować podjęte decyzje dotyczące dyspozycji odpowiednich sił i środków. Wiedza teoretyczna i praktyczna wykorzystana przez operatorów urządzeń radiowych Emcom Polska pozwala na zestawienie skutecznych metod komunikacji nawet w tak wymagających warunkach jak tereny Beskidu Sądeckiego i Wyspowego

Uczestnictwo Emcom Polska we wspólnych ćwiczeniach z służbami daje możliwość wypracowania wspólnych wniosków, a elementy zgrywania technicznych możliwości w zakresie łączności kryzysowej podczas ewentualnych działań ratowniczych niesie wymierne efekty. Wiele się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy się gdzie są nasze mocne i słabe strony, co powinniśmy poprawić i ulepszyć.

Dziękujemy za możliwość udziału! Winszujemy organizatorom!